Diensten

Mijn dienstverlening, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, komt meestal tot stand door het ontwikkelen van software. Daarin onderscheid ik twee vormen.

Productie inclusief analyse

Bij voorkeur verdiep ik mij samen met mensen uit uw organisatie in een probleemstelling. Uit deze analyse volgt een voorstel voor een oplossing; een combinatie van grotere of kleinere procesverbeteringen en een daarop afgestemd softwareproduct. Vervolgens zorg ik voor ontwerp, bouw en ingebruikname binnen budget en planning. Door te werken in korte release-cycli boekt u snel en stapsgewijs resultaat.

Productie

Het kan ook anders. Als de processen in kwestie al optimaal draaien en als er volledig uitgewerkte functionele specificaties voor de (her)automatisering beschikbaar zijn, gaat het om niets meer of minder dan de productie van software. In dat geval bied ik u een glashelder software-ontwikkelproces van ontwerp, bouw, test en uitrol. Deze tweede vorm kost minder tijd en geld.

Fixed price / fixed date

U kunt in beide gevallen kiezen uit twee soorten opdrachten: een projectopdracht op basis van fixed price / fixed date of een opdracht op basis van nacalculatie (time & material). Als de specificaties naar ons oordeel voldoende helder en compleet zijn voor de start van ontwerp en bouw, is een projectopdracht al snel gunstig: prijs en planning liggen vast en u weet precies welke functionaliteit u krijgt. U loopt geen enkel risico en voortschrijdend inzicht blijft buiten het project. In een tweede fase is dat desgewenst alsnog toe te passen.

Time & material

Toch kiezen mijn opdrachtgevers vaak voor een (vervolg)opdracht op basis van time & material. Het gaat dan vrijwel altijd om organisaties die ervaring hebben met het (laten) ontwikkelen en in gebruik nemen van software. Als er goed zicht is op zowel de processen als de scope van de functionele wensen, is een opdracht op basis van time & material de beste manier om een snelle start te maken. Voor een vast bedrag per maand gaan we met een (team van) ontwikkelaar(s) aan de slag. U boekt direct tastbare resultaten en heeft de vrijheid voortschrijdend inzicht direct mee te nemen of in te spelen op nieuwe wensen van gebruikers. Natuurlijk werken we ook in iedere opdracht op basis van time & material met heldere afspraken over budget en planning en een realistisch stappenplan. Afhankelijk van de situatie - en altijd in overleg - doe ik u een projectvoorstel op basis van fixed price / fixed date of een voorstel tot samenwerking op basis van time & material.

Kracht

Mijn kracht ligt in het overzien van de complexiteit van verschillende processen in hun samenhang. Als u nog geen functionele specificaties heeft uitgewerkt maar vermoedt of weet dat door optimalisatie en automatisering waarde is te creëren, is dat voor mij de ideale uitgangspositie. Ik verdiep me in de processen en kom vervolgens snel tot voorstellen voor het optimaliseren en automatiseren van deze processen – inclusief de functionele specificaties van de te bouwen software. Op basis van agile software-ontwikkeling werken we snel toe naar een concreet product dat we stapsgewijs en in nauwe samenspraak verbeteren en uitbreiden. Ik werk bij het ontwikkelen van software graag met voorspellingen van de te creëren meerwaarde. Een belangrijk deel van mijn voldoening bestaat uit het realiseren en overtreffen daarvan.

 
 
© 2013 Beekhof Professional Services